Pagina: Voorwaarden

Voorwaarden voor vakantiehuisje Us Hûske 

 

1. Algemeen

Vakantiehuisje Us Hûske is gelegen aan;

Bellersberg 11, huisje C11, 36217, Machtlos/Ronshausen in Duitsland.
Het is een vrijstaande 6-persoons vakantiewoning met een privéterras, gelegen op een vakantiepark.
De informatie over het vakantiehuis en de geldende huurprijzen staan vermeld op de website www.opvakantieinduitsland.nl.
Eigenaren van deze vakantiewoning zijn Alexander en Jessica van Dijk, Kolonieweg 47, 7971 RB, Havelte.

 

De eigenaar van het huis zal ervoor zorg dragen dat het vakantiehuis en het perceel zich in deugdelijke staat bevinden en dat de accommodatie uitgerust is met een goede inventaris conform de beschrijving op de website.

 

2. Aansprakelijkheid huurder

 
De huurder dient het vakantiehuis en het perceel op een goede en nette wijze te bewonen. Het aantal personen mag niet meer zijn, dan waarvoor het huisje geschikt is conform aangegeven op de website www.opvakantieinduitsland.nl.
De huurder en degene die hem/haar vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade of vermissing aan het vakantiehuis, perceel, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode direct of indirect zijn ontstaan door hem/haar, zijn medehuurder(s) of door een dier en/of zaak die zij onder zich hebben.
Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van Us Hûske kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten in rekening worden doorberekend.

 

3. Boekingen

 

Opvakantieinduitsland.nl neemt alleen boekingen in behandeling van personen van 18 jaar en ouder. De huurder dient 18 jaar of ouder en bij het verblijf aanwezig te zijn. Opvakantieinduitsland.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren. Opvakantieinduitsland.nl zal de boeking binnen 10 dagen na ontvangst digitaal aan u bevestigen. Mocht u geen e-mailadres hebben dan ontvangt u per post een bevestiging. De bevestiging dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 10 dagen na datum van de bevestiging en vóór aanvang van het verblijf. Bent u binnen 10 dagen na de boeking niet in het bezit van een bevestiging, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder waarvan de gegevens op de website www.opvakantieinduitsland.nl te vinden zijn.

 

4. Annuleringen door huurder

 

Bij het annuleren van uw verblijf gelden de volgende bepalingen:

 

a) Bij annulering tot 4 weken vóór de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht.

b) Bij annulering vanaf 4 weken tot en met de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.

c) Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het totaalbedrag van de boeking verschuldigd.

 

De betaling van het bepaalde onder a, b en c dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum in het bezit te zijn van Opvakantieinduitsland.nl.

De verhuurder verplicht zich bij annulering van de huurder het nog resterende, reeds betaalde, bedrag binnen 5 werkdagen terug te storten aan huurder.

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk te geschieden.

 

5. Annulering door verhuurder

 

De eigenaar kan door omstandigheden de boeking teniet doen. Eigenaar zal onmiddellijk de huurder hiervan op de hoogte stellen en binnen 5 werkdagen de reeds gestorte huursom terugbetalen. Eigenaar is niet verplicht om huurder enige schadeloosstelling te bieden.

 

6. Wijzigingskosten

 

Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Opvakantieinduitsland.nl niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van Opvakantieinduitsland.nl  of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken vóór aankomst in verband met een reeds gedane boeking brengt Opvakantieinduitsland.nl u € 25,00 in rekening. Deze kosten worden niet gerekend indien u bijboekt of wijzigt naar een duurdere periode. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan. Bij een wijziging naar een goedkopere periode of (een gedeeltelijke) annulering binnen een periode van 4 weken vóór aanvang van het verblijf, bent u de volledige oorspronkelijke huursom verschuldigd.

 

7. Prijs

 

De prijzen in www.opvakantieinduitsland.nl  zijn niet bindend. Opvakantieinduitsland.nl behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Bij boeking wordt u in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de factuur door Opvakantieinduitsland.nl is verzonden.

Nadat u geboekt heeft, ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur. Na vooruitbetaling van 50% van de totale huursom, binnen 14 dagen na de factuurdatum, is de boeking definitief en wordt het vakantiehuis voor de betreffende periode gereserveerd. Na ontvangst van de aanbetaling, ontvangt de huurder per mail een bevestiging. De rest van het bedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode overgemaakt te zijn. Mocht de boeking binnen de 4 weken voor de datum van aanvang van het verblijf vallen, dan dient het totale bedrag van de boeking direct te worden voldaan. Betaling dient per bankoverschrijving te geschieden. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van de eigenaar. De betalingen dient u over te maken naar
IBAN: NL89 INGB 0682 3690 71 t.n.v. Mw J van Dijk e/o Hr A van Dijk.


Bij de huurprijs van Us Hûske is inbegrepen:

 

Water
Gas en elektriciteit
Eindschoonmaak

Bij de huurprijs van Us Hûske in niet inbegrepen:

 

Toeristenbelasting. De toeristenbelasting zal bij het inleveren van de sleutel bij de receptie van het park worden geïnd.
Per 1 januari 2019 bedraagt de toeristenbelasting € 1,00 per persoon, per dag.

 

8. Aankomst in Us Hûske

 

Bij verblijf in het hoogseizoen is de aankomst- en vertrekdag op zaterdag. In overleg met de eigenaar kan, indien mogelijk, de aankomst- en/of vertrekdatum op een andere dag plaatsvinden.
Op de dag van aankomst kan Us Hûske over het algemeen vanaf 14.00 uur worden betrokken. Alleen in overleg met de eigenaar is een andere aankomsttijd mogelijk. U dient de sleutel bij de receptie van het park af te halen. U ontvangt tevens een speciale sleutel voor de slagboom van het park.

 

Mocht u bij aankomst beschadigingen aan de inventaris constateren, dan dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de eigenaar.

 

9. Verblijf in Us Hûske

 

Vakantiehuis Us Hûske is het gehele jaar beschikbaar voor verhuur.

 

Het huren van het vakantiehuis is in principe exclusief linnengoed, badlinnen en keukengoed. Beddengoed is op aanvraag te huur voor € 8,00 per persoon.

 

Meubels dienen in het huis te blijven. Tevens verplicht de huurder zich om het meubilair op dezelfde wijze terug te zetten zoals deze het bij aanvang aantrof.

 

Het meenemen van een huisdier is alleen toegestaan indien vooraf toestemming is verleend door de eigenaar en met bijbetaling door de huurder conform de gestelde prijzen op de website www.opvakantieinduitsland.nl. Indien huisdieren zonder toestemming worden meegenomen, heeft de eigenaar of de beheerder het recht de huurder de toegang tot het vakantieobject te weigeren. De kosten voor het verblijf zullen tevens achteraf op de huurder worden verhaald.

 

Us Hûske is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 

 

10. Vertrek 

 

Op de dag van vertrek dient u uiterlijk om 10.00 uur het huisje te verlaten (tenzij anders overeengekomen). U dient voor vertrek alle sleutels af te geven bij de receptie. Bij vermissing zal door de eigenaar achteraf kosten in rekening worden gebracht.

Het vakantiehuis dient op de volgende wijze te worden achtergelaten:  

 

-  Stofzuigschoon

-  Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de daarvoor bestemde kasten geplaatst

-  Vuilniszakken en oud papier in de daarvoor bestemde containers op het park deponeren

-  Koelkast en vriezer leeg, schoon , uitgezet en open laten staan

-  Alle eten- en drinkwaren verwijderd

Thermostaat op 5 ˚C

-  Ramen sluiten, lampen en tv uitdoen

-  Beschadigde inventaris dient u te melden bij de eigenaar